Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Άγγελος στο Νεκροταφείο Bellu στο Βουκουρέστι 7 66 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Όρθια κόρη 7 66 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Αγγελος 7 67 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Σχέδιο για τον Άγγελο 7 67 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Μήδεια Ι 7 68 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Σχέδιο για τη Μήδεια 7 69 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Μήδεια ΙΙ 7 69 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Μήδεια ΙΙΙ 7 70 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Σχέδιο Αφροδίτης και Άγιου Χαράλαμπου 7 70 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Άγιος Χαράλαμπος και ερμογλύπτης 7 71 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Άγιος Χαράλαμπος και ερμογλύπτης (η άλλη όψη του γλυπτού) 7 71 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Μέγας Αλέξανδρος ζωντανός και νεκρός 7 72 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Μέγας Αλέξανδρος ζωντανός και νεκρός (σχέδιο της πλάγιας όψης) 7 73 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Φρίξος και Έλλη 7 74 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Περσέας 7 75 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Σχέδιο αρπαγής 7 77 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Σχέδιο τέμπλου 7 78 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Κεφάλι αγγέλου 7 78 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Επιτύμβιο ανάγλυφο Ελένης Καλλιβούρσου 7 79 1988
Το Τραμ Χαλεπάς Γιαννούλης Σχέδιο για το ανάγλυφο της Ελένης Καλλιβούρσου 7 80 1988