Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Φρίξος και Έλλη», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 74