Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Περσέας», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 75