Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Μήδεια Ι», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 68