Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Μέγας Αλέξανδρος ζωντανός και νεκρός (σχέδιο της πλάγιας όψης)», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 73