Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Σχέδιο για το ανάγλυφο της Ελένης Καλλιβούρσου», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 80