Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Άγιος Χαράλαμπος και ερμογλύπτης», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 71