Είστε εδώ

Χαλεπάς Γιαννούλης, «Επιτύμβιο ανάγλυφο Ελένης Καλλιβούρσου», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 79