Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Η πεζογραφία του Κωστή Παλαμά 18 206-207 41-67 1972
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Τα αφηγήματα του Γιάννη Καμπύση 21 243-246 41-45 1975
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Μένη Κουμανταρέα, Βιοτεχνία υαλικών 21 243-246 86-87 1975
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Βασίλη Βασιλικού, Το ημερολόγιο του Ζ 21 243-246 87-88 1975
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Βασίλη Βασιλικού, 20.20' και φίφτυ-φίφτυ, διηγήματα 21 243-246 88-89 1975
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Joseph Conrad, Nostromo (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 3-7 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Virginia Woolf, To the Lighthouse (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 7-9 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Ivan Goncharov, Oblomov (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 9-11 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος George D. Painter, Marcel Proust (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 11-12 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Ίωνος Δραγούμη, Το Μονοπάτι (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 12-14 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Ίωνος Δραγούμη, Μαρτύρων και ηρώων αίμα (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 14-15 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος D. H. Lawrence, The Virgin and the Gypsy (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 15-17 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Antoine de Saint – Exupéry, Vol de nuit (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 17-18 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Antoine de Saint-Exupéry, Pilotte de guerre (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 19-20 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Στρατή Τσίρκα, Η Λέσχη (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 20-22 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Στρατή Τσίρκα, Αριάγνη (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 22 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Στρατή Τσίρκα, Η νυχτερίδα (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 23-24 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Mario Vitti, Η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 24-25 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Richard Ellman, James Joyce (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 25-27 1976
Νέα Πορεία Σαχίνης Απόστολος Αλκ. Γιαννόπουλου, Επτά αστάθμητα διηγήματα (από τα Τετράδια κριτικής) 22 251-253 28 1976