Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Βασίλη Βασιλικού, 20.20' και φίφτυ-φίφτυ, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 88-89