Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Βασίλη Βασιλικού, Το ημερολόγιο του Ζ», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 87-88