Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Τα αφηγήματα του Γιάννη Καμπύση», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 41-45