Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Μένη Κουμανταρέα, Βιοτεχνία υαλικών», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 86-87