Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Άγγελου Τερζάκη, Προσανατολισμός στον αιώνα, δοκίμια 10 109-110 123-125 1964
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Γιώργου Δέλιου, Ο ήλιος και τ' αστέρια, μυθιστόρημα 11 119-123 107-108 1965
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Λύντιας Στεφάνου, Τοπεία από την καταγωγή και την περιπλάνηση του Υκ 11 124-126 209-211 1965
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Ο χρόνος του μυθιστορήματος 12 136 140-147 1966
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Τ. Κ. Παπατσώνη, Μολδοβλαχικά του Μύθου 12 141-142 298-299 1966
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, Το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης 12 141-142 299-300 1966
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Του ύπνου και του θανάτου 13 146-147 41-42 1967
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Της λησμονιάς 14 165-166 201 1968
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών 15 167-169 1-17 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών (αναδημοσίευση) 15 170-171 1-17 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών 15 172-174 73-87 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών 15 175-176 122-130 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Η καλλιτεχνική φαντασία 15 177-178 170-188 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Κ. Π. Καβάφη, Ανέκδοτα ποιήματα 1882-1923, επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη 15 177-178 208-209 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, Ιστορίες στο πρώτο πρόσωπο, πρόζες 15 177-178 212-214 1969
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Η ελεύθερη φαντασία 16 179-180 2-19 1970
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Η ελεύθερη φαντασία 16 181-183 70-84 1970
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Ρούλας Αλαβέρα, Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων 16 181-183 98-100 1970
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Η δημιουργική φαντασία 16 184 105-120 1970
Νέα Πορεία Μουρέλος Γιώργος Η δημιουργική φαντασία 16 185-187 167-191 1970