Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Λύντιας Στεφάνου, Τοπεία από την καταγωγή και την περιπλάνηση του Υκ», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 209-211