Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Η δημιουργική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 105-120