Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Γιώργου Δέλιου, Ο ήλιος και τ' αστέρια, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 107-108