Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 122-130