Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Η καλλιτεχνική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 170-188