Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, Ιστορίες στο πρώτο πρόσωπο, πρόζες», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 212-214