Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2009, τεύχος 30

Κυπαρίσσης Πάνος, «Τουλάχιστον- [Χειρόγραφο ποίημα του Π. Κυπαρίσση]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3417

Ζουμπουλάκης Πέτρος, «Ο ποιητής Πάνος Κυπαρίσσης», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3418

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3421

Φράγκου-Κικίλια Ρίτσα, «Πάνος Κυπαρίσσης: Μια διαδρομή», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3422-3437

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3438

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το χώμα που μένει. Ποιητική συλλογή του Πάνου Κυπαρίσση. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2007», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3438-3439

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3439

Μαρκόπουλος Γιώργος, «Μικρή μαρτυρία για τον ποιητή Πάνο Κυπαρίσση», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3440

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3441

Ριζάκης Κώστας, «Αναποδράστως», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3441

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3442

Σοφοκλέους Μίμης, «Η αγόρευση της σιωπής και του φόβου στην ποίηση του Πάνου Κυπαρίσση», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3442-3453

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3453

Ψάχου Μαρία Ν., «Π. Κυπαρίσση, Το χώμα που μένει ή αλλιώς “Δίχως άλλη καταφυγή Νυν και Αεί”», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3454-3460

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3460

Κωβαίος Γιάννης Β., «[Φωτογραφία του Γιάννη Β. Κωβαίου]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3461

Κυπαρίσσης Πάνος, «Ο ποιητής και ο κόσμος», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3462-3464

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3465

Κυπαρίσσης Πάνος, «Πάνος Κυπαρίσσης. Εργοβιογραφικά», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3465-3467

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδια του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3465

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδια του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3466

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδια του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3467

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδια του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3468

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδια του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3469

Ξυνογιαννακοπούλου Τζίνα, «Χρήστος Ρηγανάς. Ο γλύπτης», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3470-3471

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3471

Ρηγανάς Χρήστος, «Ρηγανάς Χρήστος. Εργοβιογραφικό», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3472

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3472

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

Ρηγανάς Χρήστος, «[Σχέδιο του Χρήστου Ρηγανά]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. (οπισθόφυλλο)