Είστε εδώ

Φράγκου-Κικίλια Ρίτσα, «Πάνος Κυπαρίσσης: Μια διαδρομή», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3422-3437