Είστε εδώ

Ξυνογιαννακοπούλου Τζίνα, «Χρήστος Ρηγανάς. Ο γλύπτης», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3470-3471