Είστε εδώ

Ψάχου Μαρία Ν., «Π. Κυπαρίσση, Το χώμα που μένει ή αλλιώς “Δίχως άλλη καταφυγή Νυν και Αεί”», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3454-3460