Είστε εδώ

Κωβαίος Γιάννης Β., «[Φωτογραφία του Γιάννη Β. Κωβαίου]», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3461