Είστε εδώ

Κυπαρίσσης Πάνος, «Ο ποιητής και ο κόσμος», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3462-3464