Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το χώμα που μένει. Ποιητική συλλογή του Πάνου Κυπαρίσση. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2007», Πάροδος, τχ. 30 (Αύγουστος 2009), σ. 3438-3439