Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1991, τεύχος 441-442

(ανυπόγραφο), «Εγερσιμότητα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 153-154

(ανυπόγραφο), «Έκθεση της Νέας Πορείας στο Βαφοπούλειο», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 154

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ιδεολογία και θεματική της μεταπολεμικής πεζογραφίας (Αναφορά στο θέμα για συζήτηση στο στρογγυλό τραπέζι)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 155-157

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δυο τραγούδια του θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 158

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ο δίσκος», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 158-159

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Της Γιαννούλας», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 159

Λαμπελέ Φούλα, «Ο φίλος μου ο Γιόζεφ», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 160-175

Pavese Cesare, «Αφέλεια», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 176

Παντελιά Στυλιανή, «Γιώργος Σεφέρης και Γιώργος Σαραντάρης Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 177-180

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Από το ημερολόγιο ενός ανθρώπου», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 181-182

Παπάνας Νίκος, «Έν' αστέρι πεσμένο», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 183

Παπάνας Νίκος, «Γιατί είσ' εσύ που ανατέλλεις τη γαλήνια ξαστεριά», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 183

Παπάνας Νίκος, «Δίχως το βλέμμα σου», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 183-184

Παπάνας Νίκος, «Ωραία που είσαι τώρα που δεν είσαι», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 184

Θεοδωρίδης Γιάννης, «Sapere aude», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 185-188

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Έφης Αιλιανού, Τα ποιήματα (Α΄, Β΄ τόμοι)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 189-190

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Θέμη Τασούλη, Η δροσερή επαύριον της ουτοπίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 190-191

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Κώστα Ριζάκη, Ο βυθός μου-τα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 191

(ανυπόγραφο), «Αβλεψία», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 192

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημήτρη Τσινικόπουλου, Κριτήρια επιλογής και επιλογή κριτηρίων», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 192

«Περιεχόμενα ΛΖ' τόμου (1991)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 193-195

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 196-200