Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Έν' αστέρι πεσμένο», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 183