Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Θέμη Τασούλη, Η δροσερή επαύριον της ουτοπίας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 190-191