Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Από το ημερολόγιο ενός ανθρώπου», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 181-182