Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1973, τεύχος 215-218

Περάνθης Μιχαήλ, «Αφρός», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 1

Μουντές Ματθαίος, «Από τη σκόνη των πράξεων», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 2

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Λογοτεχνία και επιστήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 3-9

Δημάδης Κώστας, «Ο γάμος», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 10-12

Καρέλλη Ζωή, «Η Φεβρωνία και ο άγγελος», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 13-34

Μιχαήλ Κ., «Στέλιος Πλακαντωνάκης, Συλλογή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 42

Παπαδάκη Ελευθερία, «Ο εξάγγελος στην σκηνική οικονομία της Αρχαίας Τραγωδίας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 38-41

Μιχαήλ Κ., «Θανάση Παπαθανασόπουλου, Ο καιρός και το πρόσωπο Α΄. Το ελληνικό βιβλίο», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 42-43

Μιχαήλ Κ., «Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, Ομιλήματα. Πλησίασμα πέντε πεζών κειμένων», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 43-45

Μιχαήλ Κ., «Αντρέας Φραγκιάς, Λοιμός, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 45

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 46-47

Λαγωνίκα Τ., «Ο καπνός του Τζιόρτζιο και το άλφα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 35-37