Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Αντρέας Φραγκιάς, Λοιμός, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 45