Είστε εδώ

Παπαδάκη Ελευθερία, «Ο εξάγγελος στην σκηνική οικονομία της Αρχαίας Τραγωδίας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 38-41