Είστε εδώ

Λαγωνίκα Τ., «Ο καπνός του Τζιόρτζιο και το άλφα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 35-37