Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Θανάση Παπαθανασόπουλου, Ο καιρός και το πρόσωπο Α΄. Το ελληνικό βιβλίο», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 42-43