Είστε εδώ

Δημάδης Κώστας, «Ο γάμος», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 10-12