Είστε εδώ

Περάνθης Μιχαήλ, «Αφρός», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 1