Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, Ομιλήματα. Πλησίασμα πέντε πεζών κειμένων», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 215-218 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 43-45