Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1971, τεύχος 201-202

Καρέλλη Ζωή, «Ο Κάφκα και το σύγχρονο πειραματικό μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 137-143

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Οι σκιές», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 144

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Ποιο σπήλαιο», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 144-145

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Λευκές σελίδες», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 145

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Ιστορία», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 146-147

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η επιστροφή», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 147

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Οι καρέκλες», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 148-149

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η κοπέλλα στο σταθμό (μονωδία)», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 150-155

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Μετοικεσία», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 156-157

Θεοδωρίδης Πάνος, «Σχολή πολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 158-159

«Περιεχόμενα ΙΖ' τόμου (1971)», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 163-168

Μιχαήλ Κ., «Τάσου Λιγνάδη, Το Άξιον Εστί του Ελύτη. Εισαγωγή. Σχολιασμός. Ανάλυση», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 160-162