Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Μετοικεσία», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 156-157