Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η κοπέλλα στο σταθμό (μονωδία)», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 150-155