Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Ποιο σπήλαιο», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 144-145