Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Ο Κάφκα και το σύγχρονο πειραματικό μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 137-143