Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Λευκές σελίδες», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 145