Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Σχολή πολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 158-159