Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Οι καρέκλες», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 201-202 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1971), σ. 148-149