Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1968, τεύχος 163-164

Ντάλιας Χρήστος, «Ρωγμή φωτός», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 153

Ντάλιας Χρήστος, «Τα τρόπαια», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 153

Δέλιος Γιώργος, «Samuel Beckett, ο πεζογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 154-162

Λεττονός Χρήστος, «Από καιρό», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 162

Λεττονός Χρήστος, «Μνήμες», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 162

Χαρκιανάκης Στυλιανός Σ., «Ύμνος στον Ανώνυμο», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 163

Χαρκιανάκης Στυλιανός Σ., «Επώνυμο αίνιγμα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 163-164

Χαρκιανάκης Στυλιανός Σ., «Ξενάγηση Αρχαγγέλου», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 164-165

Χαρκιανάκης Στυλιανός Σ., «Passus mortalis», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 165

Χαρκιανάκης Στυλιανός Σ., «Η τρίτη διάσταση», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 165-166

Ιωαννίδης Ι.Δ., «Σκηνικό για δύο πράξεις», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 167-169

Τσιαμπούση Καίτη, «Ο πλησίον», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 169

Sangiglio Cristino, «Η ποιητική και πνευματική πορεία του Γ. Θέμελη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 170-176

(ανυπόγραφο), «Ο όμοιος με το Θεό Ευρωπαίος», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 178

(ανυπόγραφο), «Παράπονο για την Καβία, τη χαμένη πατρίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 178-179

(ανυπόγραφο), «Νυχτερινό τραγούδι», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 179

(ανυπόγραφο), «Χορευτικό τραγούδι σε ώρα καταιγίδος», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 179

(ανυπόγραφο), «Το τέλος του κόσμου», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 179-180

Παυλέας Σαράντος, «Ανδρέας Κάλβος, ο ποιητής της αρετής», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 181-185

Μπαλτά Γαλάτεια, «Χωρίζουμε», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 185

Κογγίδου Αλκμήνη, «Ο δικός μας κήπος», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 185

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Το 9ο φεστιβάλ κινηματογράφου της ΔΕΘ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 186-189

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γιάννη Γουδέλη, Ταλετός, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 189-191

Μπαγλάνης Βάγιος, «Βασίλη Κραψίτη, Τοπία και ψυχή,ταξιδιωτικές εντυπώσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 191-192

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λευτέρη Ραφτόπουλου, Κάτι απ' την Αμερική, οδοιπορικό», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 192-193

Παυλέας Σαράντος, «Χρ. Ευελπίδη, Δοκίμια και μελέτες», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 193-194

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ιφιγένειας Διδασκάλου, Ο ποιητής Τάκης Γκοσιόπουλος, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 194-195

«Μαλαματίνα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 196

«Έτοιμα φαγητά ΖΑΝΑΕ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 197

«Κατασκευαί ηλεκτρικών μηχανών Σπύρος Δαμίγος και Σία Ο.Ε.», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 198

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 198

«Υιοί Καζάζη και Σία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 199

«ΕΒΕΜ Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 200

«Αλευροβιομηχανία Κατσαβουνίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 200

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 200

«Βίλκα Βιομηχανία ιούτης, λινού, καννάβεως», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 200

Μιχαήλ Κ., «Τραγούδια των πρωτόγονων», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 177