Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Samuel Beckett, ο πεζογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 154-162