Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γιάννη Γουδέλη, Ταλετός, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 189-191